Skip to main content

Ligji nr.10129 dt 11.05.2009 Për ndarjen administrative (vetëm ligjin pa tabelat)